BIURO OCHRONY PRACY
  O firmieBHP | P.POŻ. | Szkolenia bhp Szkolenia wysokościowe Normy 18000  | Kadry | Klenci | Kontakt
MARCIN CHODKIEWICZ
Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp i p.poż.
Celem Biura Ochrony Pracy jest profesjonalna pomoc Firmom, Instytucjom, Inwestorom w celu efektywnego podnoszenia ich standardów bezpieczeństwa.
Cel jest realizowany poprzez zachowanie jak najwyższego poziomu świadczonych usług, mając na uwadze spełnienie wszystkich wymogów prawnych Swoich Klientów w dziedzinie bezpiecze
ństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz administracji kadrowej z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.
Kompleksowa obsługa firmy i instytucji w zakresie bhp i p.poż, minimalizuje koszty związane z obsługą.
Audit wykonany przez niezależną jednostkę daje obiektywny obraz stanu bhp, p.poż. jaki jest w zakładzie. Pozwala to na poznanie przez pracodawcę punktów które mogą być przyczyną uwag pokontrolnych i obszarów działania gdzie są niedociągnięcia.
Biuro Ochrony Pracy Marcin Chodkiewicz  •  20-388 Lublin Dominów 130E  •  e-mail: bhp@bhp.az.pl

Firma od wielu lat świadczy usługi w zakresie bhp, p.poż. i obsługi kadrowej na rzecz firm i instytucji, obsługi kontraktów inwestycyjnych, budów oferując Państwu kompleksową obsługę w ramach outsourcingu.
Posiadamy wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń
oraz wiedzę i umiejętności w obszarze kształcenia ogólnego i technicznego z zakresu budowy maszyn oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Zajmujemy się pracą projektowo-konstrukcyjną oraz kierowaniem i rozwijaniem produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego, maszynowego, energetyki cieplnej i opartej o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, chłodnictwa oraz w działach przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem pracy.
W zakresie Inżynierii Bezpieczestwa posiadamy wiedzę specjalistyczną pozwalającą na organizowanie i prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa w rónych obszarach działalności i życia człowieka, która wykorzystywana jest przy prowadzeniu analiz ryzyka zwiąanego z rónymi źródłami zagrożeń (człowiek, obiekt techniczny, środowisko naturalne) oraz przewidywaniu i rozpoznawaniu zagrożeń, a także do prowadzenia praktycznych działań w celu ich eliminowania lub zmniejszania.

Obsługujemy także pod względem bhp i p.poż budowy.
Wykonujemy na zlecenie przedsiębiorcy audity przez uprawnionych posiadających kwalifikacje Auditorów związane z przeglądem stanu bhp i p.poż. w zakładzie pracy.

Zapraszamy do sklepu internetowego ze sprzętem ochronnym
i bhp do pracy na wysokości www.bhpnawysokosci.pl
O FIRMIE
  
Platforma szkoleniowa
Login:
Hasło: