BIURO OCHRONY PRACY
  O firmieBHP | P.POŻ. | Szkolenia bhp Szkolenia wysokościowe Normy 18000  | Kadry | Klenci | Kontakt
MARCIN CHODKIEWICZ
Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp i p.poż.

Celem Biura Ochrony Pracy jest profesjonalna pomoc Firmom, Instytucjom, Inwestorom w celu efektywnego podnoszenia ich standardów bezpiecze
ństwa.

Dzięki outsourcingowi, Państwa podmiot gospodarczy może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli podstawowej działalności. Przenosząc część swoich funkcji na wykonawcę usługi uzyskujecie Państwo wykonanie zadań niższym kosztem, z gwarancją wysokiej jakości.


Kompleksowa obsługa firmy i instytucji w zakresie bhp i p.poż, minimalizuje koszty związane z obsługą.

Zlecenie zadań służby bhp firmie zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Biuro Ochrony Pracy Marcin Chodkiewicz  •  20-388 Lublin Dominów 130E  •  e-mail: bhp@bhp.az.pl
Działamy zgodnie z polskim prawodawstwem, zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711:
"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy".

Klientom naszym zapewniamy:
W ramach współpracy oferujemy:

 
O FIRMIE
  bhp@bhp.az.pl
Platforma szkoleniowa
Login:
Hasło: